Friday, November 17, 2006

Opptur

Innhenta av ny tid, eller forsinka fortid.
I alle fall er me vorte bloggerar i startgropa.

Erobringa tek til .............................